Provlektion
Innan du börjar din flygutbildning har du möjlighet att ta en provlektion tillsammans med en lärare och prova på hur det känns att flyga. Provflygningen tillgodoräknas som praktisk utbildningstid vid ev. senare påbörjad utbildning.

Klubbmedlem
När du har bestämt dig för att ta flygcertifikat och vill börja skolningen så krävs det att du går med i flygklubben vilken flygläraren utbildar i.
Gyrokopterskolan är ansluten till Malungs flygklubb.
Medlemsavgiften för elev/pilot är för närvarande 1500 kr som sättes in på
bankgiro nr 367-3639  märk insättningen med "namn" och "Gyroelev"

Kursens längd
Det är du som bestämmer. Vill du lära dig flyga på några dagar eller flera månader... Vi anpassar oss till ditt tempo.

 

Medicinska krav
Allmän läkarundersökning hos godkänd flygläkare inkluderande bl.a. syntest, hörseltest m.m. 
Max. pilotvikt i framsätet på en MTO Sport är 125 kg.

 

Elevtillstånd
Innan du får släppas EK under flygutbildningen kräver Transportsstyrelsen att du ordnar ett så kallat elevtillstånd (Blankett nummer TSL7190). För att du skall få detta krävs följande:

 

 • Att du är minst 16 år (Någon övre åldersgräns finns inte)

 • Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret samt personbevis ( Gäller endast utländska medborgare)

 • Läkarundersökning utföres av leg. flygläkare. (Ungefär på samma nivå som för körkort)

 

Praktisk flygutbildning
Flygträningen genomförs på klubbens gyrokopter året runt. Med våra eluppvärmda kläder skolar vi bekvämt  även i minusgrader. Dina första flygtimmar ägnar du åt grundläggande flygträning och sedan åt att starta och landa. När din flyglärare och du tycker att du är mogen att flyga ensam har du nått en av milstolparna i din flygutbildning, nämligen att alldeles ensam spaka ett flygplan. Utbildningen fortsätter med mer avancerade flygmanövrer och navigation. Praktisk flygutbildning består utav min. 25 flygtimmar, varav min. 5 timmar solo flygning. Piloter med tidigare dokumenterad flygerfarenhet kan korta sin utbildning enligt instruktörens bedömning. Antalet timmar i praktiken beror på pilotens förmåga att lära sig en ny flygteknik.

Teori

Teori sker numera på distans där du som elev kan sitta hemma och läsa samt göra teoriprovet. 


 


Ämnena är:

 • Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer

 • Navigation

 • Meteorologi

 • Flygningens grundprinciper

 • Luftfartyg generellt

 • Flygmaterielkännedom

 • Människans förutsättningar och begränsningar
 • Flygradiotelefoni och språkkrav

 

Solo flygning
För att få flyga ensam måste du ha:

 • Giltigt elevtillstånd

 • Godkänd teknisk kurs på flygplanstypen

 • Genomgått nödträning

 • Godkänt teoriprov eller s.k. EK-prov (Enkel Kommando)

 


Radioprov 
Radiotelefoniprovet görs med Transportsstyrelsens kontrollant. Minst 70 % av frågorna inom varje ämnesavsnitt måste besvaras korrekt.

 

 

Uppflygning
När flyginstruktören anser att du är mogen för den avslutande uppflygningen görs denna med skolchefen. Uppflygningen omfattar bland annat följande delar:

 • Färdplanering

 • Normala flygprocedurer

 • Flygning med låg fart

 • Nödlägesförfaranden

 • Bedömningslandningar

 

 

Efter flygutbildningen
När du klarat uppflygningen och fyllt 17 år, får du ett UL-certifikat för gyrokopter. För att få flyga andra typer av ultralätta flygplan krävs endast typinflygning med en flyginstruktör.

Certifikat giltighetstider
Ditt certifikat gäller i 60 månader om du är 18 till 39 år, i 24 månader om du är 40 till 50 år och i 12 månader om du är äldre, d.v.s. lika länge som läkarundersökningen. Läkarundersökning vid förnyelse av certifikatet gör du hos godkänd flygläkare.
För att ditt certifikat skall kunna förnyas krävs att du flyger 12 timmar under året, alternativt gör en kontrollflygning med en instruktör. Flyger du mer, blir du säkrare och bättre pilot.

Om detta känns intressant, gå till fliken "Kontakta mig"